رفتن به مطلب

ماژول منوی کشویی شاخه ها


پست های پیشنهاد شده

با استفاده از این ماژول فوق العاده کارآمد میتوانید یک منوی عمودی برای شاخه های فروشگاه خود با امکان تنظیم رنگ، ارتفاع، اندازه و ... منوها از بخش مدیریت!

این ماژول فقط با پرستا شاپ 1.4 سازگار میباشد

 

 

ترجمه: خودم

راست چینی: بهمن عزیز

حل مشکل بزرگ شدن حرف اول در پارسی: آقای maghoul

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 3 weeks later...

با استفاده از این ماژول فوق العاده کارآمد میتوانید یک منوی عمودی برای شاخه های فروشگاه خود با امکان تنظیم رنگ، ارتفاع، اندازه و ... منوها از بخش مدیریت!

این ماژول فقط با پرستا شاپ 1.4 سازگار میباشد

 

 

ترجمه: خودم

راست چینی: بهمن عزیز

حل مشکل بزرگ شدن حرف اول در پارسی: آقای maghoul

 

خيلي ممنون براي اين ماژول ولي من يك مشكل با اين ماژول دارم و اينه كه علامت فلش كه مياد كنار شاخه هارو ميندازه روي متن و خيلي چسبيده به نوشتها از توي تنضيمات تونستم بالا يا پاايينش كنم ولي نتونستم به چپ يا راست ببرمش .

لطفا راهنمايي كنيد ممنون

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این فایل رو باز کنید:

/modules/maofree_blockcategories/css/menu-vertical_css.php

 

و موارد زیر را تغییر بدید:

 

خط 3 و خط 9
padding-right: 10px; => padding-right: 20px;

خط 20
top: 14px; => top: 5px;

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این فایل رو باز کنید:

/modules/maofree_blockcategories/css/menu-vertical_css.php

 

و موارد زیر را تغییر بدید:

 

خط 3 و خط 9
padding-right: 10px; => padding-right: 20px;

خط 20
top: 14px; => top: 5px;

 

آقا من این مسیرو رفتم ولی خط 3و 9 و 20 فرق داره با اینی که شما میگی

<?php
require_once dirname(__FILE__) . '/../../../config/config.inc.php';
require_once dirname(__FILE__) . '/../../../init.php';

$maoblockcateg_colorhoverroot = Configuration::get('MAOCATEG_COLORHOVERROOT');
$maoblockcateg_colorroot = Configuration::get('MAOCATEG_COLORROOT');
$maoblockcateg_colorhoverbranch = Configuration::get('MAOCATEG_COLORHOVERBRANCH');
$maoblockcateg_colorbranch = Configuration::get('MAOCATEG_COLORBRANCH');
$maoblockcateg_colorhoverselroot = Configuration::get('MAOCATEG_COLORHOVERSELROOT');
$maoblockcateg_colorselroot = Configuration::get('MAOCATEG_COLORSELROOT');
$maoblockcateg_colorhoverselbranch = Configuration::get('MAOCATEG_COLORHOVERSELBRAN');
$maoblockcateg_colorselbranch = Configuration::get('MAOCATEG_COLORSELBRANCH');
$maoblockcateg_arrowscolor = Configuration::get('MAOCATEG_ARROWSCOLOR');
$maoblockcateg_rootarrow = Configuration::get('MAOCATEG_ROOTARROW');
$maoblockcateg_rootbuttonheight = Configuration::get('MAOCATEG_ROOT_BUTTON_HEIGHT');
$maoblockcateg_branchheight = Configuration::get('MAOCATEG_BRANCH_HEIGHT');
$maoblockcateg_branchwidth = Configuration::get('MAOCATEG_BRANCH_WIDTH');
$maoblockcateg_paddingtextbutton = Configuration::get('MAOCATEG_PADDING_LEFT_ROOT');
$maoblockcateg_paddingtextbranch = Configuration::get('MAOCATEG_PADDING_LEFT_BRANCH');
$maoblockcateg_buttonfontsize = Configuration::get('MAOCATEG_ROOT_FONTSIZE');
$maoblockcateg_branchfontsize = Configuration::get('MAOCATEG_BRANCH_FONTSIZE');
$maoblockcateg_submenuborder = Configuration::get('MAOCATEG_SUBMENU_BORDER');
$maoblockcateg_distancerootbuttons = Configuration::get('MAOCATEG_DISTANCE_BUTTONS');
$maoblockcateg_theme = Configuration::get('MAOCATEG_THEME');
$maoblockcateg_opacity = Configuration::get('MAOCATEG_OPACITY');
$maoblockcateg_roottextcolor = Configuration::get('MAOCATEG_ROOTTEXTCOLOR');
$maoblockcateg_roothovertextcolor = Configuration::get('MAOCATEG_ROOTHOVERTEXTCOLOR');
$maoblockcateg_branchtextcolor = Configuration::get('MAOCATEG_BRANCHTEXTCOLOR');
$maoblockcateg_branchovertextcolor = Configuration::get('MAOCATEG_BRANCHOVERTEXTCOLOR');
$maoblockcateg_rootselectedtextcolor = Configuration::get('MAOCATEG_ROOTSELTEXTCOLOR');
$maoblockcateg_rootselectedhovertextcolor = Configuration::get('MAOCATEG_ROOTSELHTEXTCOLOR');
$maoblockcateg_branchselectedtextcolor = Configuration::get('MAOCATEG_BRANCHSELTEXTCOLOR');
$maoblockcateg_branchselectedhovertextcolor = Configuration::get('MAOCATEG_BRANCHSELHTEXTCOLOR');
$maoblockcateg_submenubordercolor = Configuration::get('MAOCATEG_SUBMENUBORDERCOLOR');

header('Content-type: text/css; charset=utf-8;');

echo 'ul.maomenu-vertical li { background: ' . ($maoblockcateg_theme != 'none' ? ('transparent url(../img/menu/' . $maoblockcateg_theme . '/button.gif) no-repeat right top') : '#' . $maoblockcateg_colorroot) . '; height: ' . $maoblockcateg_rootbuttonheight . 'px; line-height: ' . ($maoblockcateg_theme != 'none' ? ($maoblockcateg_rootbuttonheight - 1) : $maoblockcateg_rootbuttonheight) . 'px; margin-bottom: ' . $maoblockcateg_distancerootbuttons . 'px; }' . "\n";
echo 'ul.maomenu-vertical a, ul.maomenu-vertical a:visited, ul.maomenu-vertical a:link { text-decoration: none; color: #' . $maoblockcateg_roottextcolor . ' }' . "\n";
echo 'ul.maomenu-vertical li a { padding-right: ' . $maoblockcateg_paddingtextbutton . 'px; padding-left: 20px; font-size: ' . $maoblockcateg_buttonfontsize . 'px; }' . "\n";
echo 'ul.maomenu-vertical li:hover, ul.maomenu-vertical li.hover { background: ' . ($maoblockcateg_theme != 'none' ? ('transparent url(../img/menu/' . $maoblockcateg_theme . '/button.gif) no-repeat right bottom') : '#' . $maoblockcateg_colorhoverroot) . ' }' . "\n";
echo 'ul.maomenu-vertical li:hover a, ul.maomenu-vertical a:focus, ul.maomenu-vertical a:hover, ul.maomenu-vertical a:active { color: #' . $maoblockcateg_roothovertextcolor . ' }' . "\n";
echo 'ul.maomenu-vertical ul { width: ' . $maoblockcateg_branchwidth . 'px; border: ' . $maoblockcateg_submenuborder . 'px solid #' . $maoblockcateg_submenubordercolor . '; }' . "\n";
echo 'ul.maomenu-vertical ul li { background: #' . $maoblockcateg_colorbranch . '; height: ' . $maoblockcateg_branchheight . 'px; line-height: ' . $maoblockcateg_branchheight . 'px; opacity: ' . $maoblockcateg_opacity . '; }' . "\n";
echo 'ul.maomenu-vertical ul li:hover, ul.maomenu-vertical ul li.hover { background: #' . $maoblockcateg_colorhoverbranch . ' }' . "\n";
echo 'ul.maomenu-vertical li:hover ul li a, ul.maomenu-vertical ul li a, ul.maomenu-vertical ul li a:visited, ul.maomenu-vertical ul li a:link { color: #' . $maoblockcateg_branchtextcolor . '; padding-right: ' . $maoblockcateg_paddingtextbranch . 'px; padding-left: 20px; font-size: ' . $maoblockcateg_branchfontsize . 'px }' . "\n";
echo 'ul.maomenu-vertical li:hover ul li a:hover { color: #' . $maoblockcateg_branchovertextcolor . ' }' . "\n";

echo 'ul.maomenu-vertical li a.selected-a-maoblockcategories { color: #' . $maoblockcateg_rootselectedtextcolor . ' }' . "\n";
echo 'ul.maomenu-vertical li.selected-maoblockcategories { background: ' . ($maoblockcateg_theme != 'none' ? ('transparent url(../img/menu/' . $maoblockcateg_theme . '/selected.gif) no-repeat right top') : '#' . $maoblockcateg_colorselroot) . ' }' . "\n";
echo 'ul.maomenu-vertical li.selected-maoblockcategories:hover { background: ' . ($maoblockcateg_theme != 'none' ? ('transparent url(../img/menu/' . $maoblockcateg_theme . '/selected.gif) no-repeat right bottom') : '#' . $maoblockcateg_colorhoverselroot) . ' }' . "\n";
echo 'ul.maomenu-vertical li.selected-maoblockcategories:hover a.selected-a-maoblockcategories { color: #' . $maoblockcateg_rootselectedhovertextcolor . ' }' . "\n";
echo 'ul.maomenu-vertical li:hover ul li a.selected-a-maoblockcategories, ul.maomenu-vertical ul li a.selected-a-maoblockcategories:visited, ul.maomenu-vertical ul li a.selected-a-maoblockcategories:link { color: #' . $maoblockcateg_branchselectedtextcolor . '; }' . "\n";
echo 'ul.maomenu-vertical li:hover ul li.selected-maoblockcategories, ul.maomenu-vertical ul li.selected-maoblockcategories { background: #' . $maoblockcateg_colorselbranch . '; }' . "\n";
echo 'ul.maomenu-vertical li:hover ul li.selected-maoblockcategories:hover { background: #' . $maoblockcateg_colorhoverselbranch . '; }' . "\n";
echo 'ul.maomenu-vertical li:hover ul li a.selected-a-maoblockcategories:hover, ul.maomenu-vertical li:hover ul li.selected-maoblockcategories:hover a.selected-a-maoblockcategories { color: #' . $maoblockcateg_branchselectedhovertextcolor . '; }' . "\n";

if ($maoblockcateg_rootarrow) {
echo '
ul.maomenu-vertical span.arrow-maoblockcategories {
 background-image: ' . ($maoblockcateg_arrowscolor == 'black' ? 'url(../img/arrow/nav-arrow-right.png)' : 'url(../img/arrow/nav-arrow-right-white.png)') . ';
 background-position: 100% 50%;
 background-repeat: no-repeat;
 position: absolute;
 display:	block;
 right: 5px;
 top: ' . Configuration::get('MAOCATEG_TOP_ROOTARROW') . 'px;
 width: 12px;
 height: 15px;
}
' . "\n";
}

echo '
ul.maomenu-vertical ul span.arrow-maoblockcategories {
 background-image: ' . ($maoblockcateg_arrowscolor == 'black' ? 'url(../img/arrow/nav-arrow-right.png)' : 'url(../img/arrow/nav-arrow-right-white.png)') . ';
 background-position: 100% 50%;
 background-repeat: no-repeat;
 position: absolute;
 display:	block;
 right: 5px;
 top: ' . Configuration::get('MAOCATEG_TOP_BRANCHARROW') . 'px;
 width: 12px;
 height: 15px;
}
' . "\n";

if ($maoblockcateg_theme == 'none') {
echo '
ul.maomenu-vertical li {
 border-radius: 5px;
 -moz-border-radius: 5px;
 -webkit-border-radius: 5px;
 -moz-box-shadow: 0 1px 3px #999;
 -webkit-box-shadow: 0 1px 3px #999;
 box-shadow: 0 1px 3px #999;
}
' . "\n";
}

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 1 month later...

سلام

خیلی تشکر واسه این ماژول

من نصبش کردم و منوش رو هم خودم طبق موضوع فروشگاه طراحی کردم ؛ خیلی زیبا شده

بازم ممنون

معماری بازی داره و خیلی میشه روش کار کرد.

http://shop.isfahanrc.com/

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 4 months later...

سلام

این ماژول خیلی جالبه فقط باید اون فلش رو طبق روشی که دانوش جان گفتن بیارین به سمت چپ نوشته هاتون

دو تا سوال :

1- نمیشه زیرشاخه ها رو مثل شاخه ی اصلی 3D کرد ؟

2- با توجه به اینکه این منو خیلی بهتر از منوی پیشفرض پرستاست و شما اونو رایگان عرضه کردید ، چرا اونو تو نسخه هایی که ارائه میدید جایگزین نمیکنید ؟

http://up.vatandownload.com/images2/1p84sxz5sz01943hooa1.png

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مورد سوال اولت

به پيكربندي ماژول مراجعه كن

 

سوال دومت ما اون رو رايگان عرضه نكرديم بلكه سازنده خارجيش اون به صورت رايگان منتشر كرده

و اينكه ما تغييري در سيستم پيش فرض پرستا نميديم همانطور كه اگر بنا باشد خود پرستا بهتر از ما تشخيص ميدهد كه چرا اين رو به صورت پيش فرض در سيستم خودش نگذاشته :D

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 11 months later...

با سلام

تو پرستا شاپ 1.4.9 این منو به سمت راست سایت منتقل نمیشه؟ هر کاری کردم فقط سمت چپ هست

قالب ما سبز و خاکستری 3 ستونه هست

لطفاً راهنمایی بفرمایید

با احترام

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

از : بخش مديريت > ماژول‌ها > موقعيت‌ها > اجرای ویرایش زنده

 

میتونید ماژول رو به سمت راست یا چپ ببرید

با سلام

بله میبرم

اما منتقل نمیشه

قرمز میشه

از طریق نشاندن ماژول هم انجام دادم میگه نمیشه ماژول رو به هوک منتقل کرد

با تشکر

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 8 months later...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

در حال بارگذاری


 • کاربران آنلاین در این صفحه

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×
×
 • اضافه کردن...